جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1403/04/19
 
اخذ تقدیرنامه از معاونت فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد برای پروژه نظارت بر اجرای شبکه اطفا حریق بندر امیرآباد
نسخه قابل چاپ خبر