جزئيات خبر

  **تقدیر نامه**    1395/11/23
 
اخذ لوح سپاس به مناسبت اهدا كتاب به دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نسخه قابل چاپ خبر