جزئيات خبر

  **جلسه آغازین پروژه شهرك مسكونی ولیعصر(عسلویه)**    1396/02/25
 

جلسه شروع به كارپروژه تعمیر و بازسازی منازل مسكونی شهرك ولیعصر عسلویه

نسخه قابل چاپ خبر