جزئيات خبر

  **لوح تقدیر**    1396/03/01
 
اخذ لوح سپاس به مناسبت دوازدهمین نمایشگاه سواحل و بنادر و سازه های دریایی 
نسخه قابل چاپ خبر