جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1396/07/05
 

شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژهارائه خدمات نظارت كارگاهی و عالیه پروژه  اصلاح نشست اسلیپرهای خطوط لوله در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر گردید

نسخه قابل چاپ خبر