جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1396/12/13
 

شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه ارائه خدمات مطالعات مرحله اول و دوم طرح توسعه در بیمارستان نظام مافی شوش گردید.

نسخه قابل چاپ خبر