**ابلاغ قرارداد** 1397/05/02
شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه"مطالعات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای تاسیسات تقویت فشار و اندازه گیری گاز سرای، اردبیل، تبریز، بازرگان، آستارا و چلوند" گردید.