**ابلاغ قرارداد** 1397/05/30
ابلاغ قرارداد "ارائه خدمات مشاوره طراحی فاز 1و2 معماری،، ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی، محوطه سازی و دیوراهای پیرامونی مرکز توزیع شهرستان کرمانشاه" به شرکت طرح نواندیشان