**موفقیت در مناقصه** 1397/07/04
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در ارائه خدمات مشاوره"جانمایی و طراحی بنیادی پروژه احداث ترمینال و تاسیسات دریایی جاسک"