**عضویت در کارگروه همکاری** 1397/07/10
شرکت طرح نواندیشان عضو کارگروه همکاری بین سازمان بنادر و دریانوردی و جامعه مهندسان مشاور ایران گردید.