**افتتاح و بهره برداری** 1397/07/14
افتتاح و بهره برداری از پروژه مرکز جامع توانبخشی شهرستان سرپل ذهاب با حضور جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت