**ابلاغ قرارداد** 1397/07/24
ابلاغ قرارداد "مطالعات تکمیلی بهسازی نوع سه محور تکاب-دندی- زنجان واقع در استان آذربایجان غربی" به شرکت طرح نواندیشان