**موفقیت در مناقصه** 1397/10/19
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه نظارت بر عملیات اجرایی احداث ساختمان ها و محوطه سازی ایستگاه های محور اتصال سبزوار به شبکه راه آهن کشور