**افتتاح و بهره برداری** 1397/11/08
افتتاح و بهره برداری از پروژه پل جلگه خلج در استان لرستان