**بازدید** 1397/10/10
بازدید شهردار محترم تهران، جناب آقای دکتر حناچی و معاونین ایشان از کارگاه پروژه زیرگذر پل گیشا