**ابلاغ قرارداد** 1397/12/01
ابلاغ قرارداد پروژه " خدمات نظارت کارگاهی و عالیه احداث مراکز بهره برداری خط لوله گاز ایلام، حسینیه و زاهدان" به شرکت طرح نواندیشان