**بازدید** 1397/12/13
بازدید هیات مدیره محترم شرکت طرح نواندیشان از عملیات طرح توسعه شهید رجایی