**موفقیت در مناقصه** 1398/04/04
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه " مطالعات اتصال محور راه آهن لار به ایستگاه زاد محمود راه آهن بافق-بندرعباس"