**ابلاغ قرارداد** 1398/09/20
ابلاغ قرارداد "طراحی و نظارت بر اجرای دیتاسنتر استان البرز" به شرکت طرح نواندیشان