**ابلاغ قرارداد** 1398/10/04
ابلاغ قرارداد "انجام خدمات مطالعات ترافیکی در منطقه 20 شهرداری تهران" به طرح نواندیشان