**ابلاغ قرارداد** 1398/10/08
ابلاغ قرارداد "خدمات مشاوره طراحی و مطالعات در پروژه‌های سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری تهران "به شرکت طرح نواندیشان