**ابلاغ قرارداد** 1398/10/11
ابلاغ قرارداد "نظارت بر عملیات اجرایی محور سه راهی غیزانیه - قبرسید - نمره یک " به شرکت طرح نواندیشان