**موفقیت در مناقصه** 1398/09/19
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه"انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC به منظور استحصال 15000 متر مکعب آب در شبانه‌روز از دریا واقع در بندر کرگان"