**ابلاغ قرارداد** 1398/12/20
ابلاغ قرارداد "خدمات مشاوره مرحله اول و دوم طراحی سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب موسسه تحقیقات واكسن و سرم‌سازی رازی" به طرح نواندیشان