**گواهی نامه** 1398/10/22
اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در حوزه "توسعه سامانه های نوین آبیاری" از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی