**ابلاغ قرارداد** 1398/10/25
ابلاغ قرارداد "مطالعات توسعه بازار و تجاری سازی بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش" به شرکت طرح نواندیشان