**ابلاغ قرارداد** 1400/09/14
ابلاغ قرارداد "مطالعات پایانه ریلی-جاده ای، باری-مسافری شلمچه" به شرکت طرح نواندیشان