**ابلاغ قرارداد** 1400/10/14
ابلاغ قرارداد "طراحی و نظارت بر پروژه حفاظت پیرامونی پایگاه فضایی ماهدشت" به شرکت طرح نواندیشان