**صلاحیت** 1400/10/15
تایید گزارش نتیجه رتبه بندی شرکت طرح نواندیشان در اخذ رتبه 2 امکان سنجی گرایش آب و فاضلاب، ساختمان و شهرسازی