**ابلاغ قرارداد** 1400/09/23
ابلاغ قرارداد "نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری شهریار" به شرکت طرح نواندیشان