**ابلاغ قرارداد** 1401/08/07
ابلاغ قرارداد"نظارت بر عملیات اجرایی مرزن آباد – كلاردشت حدفاصل كیلومتر 0 الی 5" به شرکت طرح نواندیشان