**لوح تقدیر** 1396/03/01
اخذ لوح سپاس به مناسبت دوازدهمین نمایشگاه سواحل و بنادر و سازه های دریایی