**ابلاغ قرارداد** 1396/07/05

شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژهارائه خدمات نظارت كارگاهی و عالیه پروژه  اصلاح نشست اسلیپرهای خطوط لوله در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر گردید