**ابلاغ قرارداد** 1396/07/16
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه ارائه خدمات نظارت كارگاهی و عالیه در پروژه احداث ساختمان ها و محوطه سازی ایستگاه قله رصد خانه ملی ایران گردید.