**ابلاغ قرارداد** 1396/12/13

شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه ارائه خدمات مطالعات امکان سنجی، توجیه، مفهومی، پایه تفصیلی پدافند غیرعامل تاسیسات طرح فاضلاب شهر تهران گردید.