**ابلاغ قرارداد** 1396/12/13

شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه ارائه خدمات مطالعات مرحله اول و دوم طرح توسعه در بیمارستان نظام مافی شوش گردید.