**ابلاغ قرارداد** 1397/01/18
شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه مامورسراهای تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر، جهرم و خاوران و پروژه راه های دسترسی به تاسیسات تقویت فشار گاز پارچین، سمنان، اردستان و فامنین گردید.