برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
آزادراه دریا
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تاريخ شروع پروژه: 1391
تاريخ پايان پروژه: 1392
مجری : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مشاور:مهندسین مشاور طرح نواندیشان- COWI (دانمارک)- مهندسین مشاور آساراب
مدت مطالعه:24 ماه
مرحله پروژه : طراحی
مدت (روز):120
هدف پروژه:
تهیه پایه و قطعه بندی با اولویت آزادراه دریا جهت واگذاری به بخش خصوصی
دلایل اجرا : با توجه به رشد تردد در محورهای شرقی – غربی کشور در سالهای آتی ، اجرای طرح آزادراه دریا ضروری می باشد.با اجرای این طرح ضمن بهبود شرایط ترافیکی در حوزه نفوذ طرح ، منافع مستقیم و غیرمستقیم دیگری در سطوح محلی ، استانی ، ملی و بین المللی در حوزه های اقتصادی ، ترانزیتی و گردشگری حاصل می شود.این مطالعات در نظر دارد ضمن مسیریابی مناسب آزادراه ، لزوم دربرگیری راه آهن در طرح را نیز بررسی نماید و نهایتا بسته های اقتصادی توجیه پذیری جهت ورود بخش خصوصی فراهم آورد.
موقعیت جغرافیایی پروژه:
ازآستارا در غرب استان گیلان آغاز و با عبور از استانهای گیلان ، مازندران و گلستان تا تنگراه در شرق استان گلستان ادامه می یابد.