برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسلیپرهای خطوط لوله اصلی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
نام كارفرمای پروژه: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
تاريخ شروع پروژه: 1396
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
موقعیت پروژه: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
شمع ریزی و اجرای تیر فلزی در زیر خط خوراک محصول به طول 2200متر با تعداد 460 شمع