برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی انبار ، بهسازی سایت کانتینری ، ساماندهی محوطه ، انبارها و دسترسی به پارک لجستیک منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار
نام كارفرمای پروژه: سازمان منطقه ازاد چابهار
تاريخ شروع پروژه: 1395
تاريخ پايان پروژه: 1397
درسالهای اخیر حجم ترافیک بندر چابهار با رشد مثبت همراه بوده و همچنین طرح های گسترده ای برای رونق این بنادر در حال اجرا است : این درحالیست که محدوده تحت نظارت گمرک در منطقه آزاد چابهار دچار کمبود فضای انبار از نوع سرپوشیده است . احداث انبارهای سرپوشیده در این راستا ضروری به نظر می رسد . ایجاد انبار جدید علاوه بر تامین عرضه مناسب برای تقاضای انبار موجب افزایش سطح خدمات به مشتریان ، افزایش مطلوبیت منطقه آزاد چابهار نسبت به رقبا و همچنین منجر به درآمدزایی خواهد شد . با توجه به نوع انبار طراحی شده ، انواع کالاهای عمومی قابلیت نگه داری دراین انبار خواهند داشت.