برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت كارگاهی، نظارت عالیه و كنترل كیفیت احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران – جلال آل احمد
نام كارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی- موسسه شهید رجایی
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.