برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت بر عملیات اجرایی محور سه راهی غیزانیه - قبرسید - نمره یک
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
محور غیزانیه تا نمره یک به طول 35 کیلومتر به منظور رفع نقاط حادثه‌خیز در حال دوبانده شدن است. نظارت بر عملیات اجرایی این محور به TNA واگذارشده است.
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.