برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC تاسیسات آبگیری از دریا برای آب شیرین کن کرگان
نام كارفرمای پروژه: شرکت تامین آب هرمز ابدال
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
بندر كرگان در بخش بندزک از توابع شهرستان میناب در استان هرمزگان واقع شده است. به منظور تأمین آب 14 روستای اطراف بندر کرگان شرکت تأمین آب هرمز ابدال آب شیرین کن را احداث نموده است. به منظور تأمین آب ورودی به آب شیرین کن طراحی سیستم آبگیری به ظرفیت 15،000 متر مکعب در روز از دریا به شرکت طرح نواندیشان واگذار شد.