برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مدیریت طرح پروژه‌های عمرانی در حوزه سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند
نام كارفرمای پروژه: شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد