برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات دو پست اسکله صادرات گاز مایع LPG کنگان
نام كارفرمای پروژه: شرکت پارسا فیدار پایدار
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.