برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت بر عملیات تکمیلی احداث ساختمان‌ و محوطه‌سازی ایستگاه‌ راه آهن تیکمه داش
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد