برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت بر احداث دیتاسنتر ولیعصر شهر شیراز
نام كارفرمای پروژه: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
این پروژه شامل طراحی ابنیه، تاسیسات و محوطه دیتا سنتر شامل 5100 متر مربع زیربنا که 3600 متر مربع آن به فضای استقرار دیتا سنتر اختصاص‌یافته است.
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.