برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری شهریار
نام كارفرمای پروژه: شهرداری شهریار
تاريخ شروع پروژه: 1400
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.