برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت کارگاهی مجتمع بندری کاسپین شامل اسکله ها و پسکرانه غربی
نام كارفرمای پروژه: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
تاريخ شروع پروژه: 1400
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.