برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت كارگاهی و عالیه پروژه احداث پسكرانه غربی (پست A1 ) و اسكله رورو مجمتع بندری كاسپین
نام كارفرمای پروژه: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
تاريخ شروع پروژه: 1400
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.