سازه و سیویل (ساختمان و معماری)
سازه و سیویل

ليست پروژها
  طراحی سازه تونل باد و تله كابین میكا مال
نام كارفرمای پروژه: شركت میكا مال
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: جزیره كیش
  مطالعات مهندسی و طراحی فاز 2 مجتمع اقامتی كاركنان پترو شیمی بوشهر
نام كارفرمای پروژه: شركت پتروشیمی بوشهر
توضيحات پروژه:
مدیر طرح: شركت سمت و سوی توسعه ایرانیان
محل طرح: عسلویه _ استان بوشهر
  طراحی پروژه های ساختمان طرح های راه و ساختمان شركت نفت مناطق مركزی
نام كارفرمای پروژه: شركت نفت مناطق مركزی ایران
توضيحات پروژه:
محل طرح: سرخس
  مطالعات بهسازی لرزه ای، سازه ای و كامپوزیت نمودن عرشه پل حافظ _ طالقانی
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: كلانشهر تهران
  طراحی و ساخت تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز كرج
نام كارفرمای پروژه: شهرداری كرج _ حوزه معاونت فنی وعمرانی
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: كلان شهر كرج
این پروژه به صورت طرح و اجرا(EPC) با همكاری شركت راه و ساختمان مولوی انجام گردیده است.
  طراحی و نظارت مجتمع تفریحی _ تجاری میكا كیش
نام كارفرمای پروژه: شركت میكا كیش
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: كیش _ هرمزگان
  مطالعه مرحل اول و دوم ساختمان پردیس البرز دانشگاه تهران
نام كارفرمای پروژه: دانشگاه تهران _ پردیس البرز
توضيحات پروژه:
پردیس دو به مساحت 4500 متر مربع در9 طبقه و در زمینی به مساحت 760 متر مربع طراحی گردیده است.
  مطالعات تهیه طرح جانمایی و مطالعات مرحله اول و دوم مجموعه آموزشی - درمانی - رفاهی یازهرا (س) دزفول مساحت 5 هکتار
نام كارفرمای پروژه: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول
توضيحات پروژه:
محل انجام : خوزستان
  طراحی و تهیه نقشه های اجرایی میادین جدید الاحداث میوه و تره بار شهرداری تهران
نام كارفرمای پروژه: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی
توضيحات پروژه:
محل انجام : تهران
  مقاوم سازی پل های تهران _ مقاوم سازی پل بزرگراه بابایی _ جاده آبعلی
نام كارفرمای پروژه: سازمان مهندسی و عمرانی شهر تهران
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: كلان شهر تهران
مطالعات این پروژه با همكاری شركت COWI صورت گرفته است.

    صفحه 1 از 4 ( 37 ركورد )