سازه و سیویل (ساختمان و معماری)
سازه و سیویل

ليست پروژها
  طراحی کارخانه چسب های صنعتی هنکل
نام كارفرمای پروژه: Henkel
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه:قزوین
  طراحی ساختمان مركز توزیع شرکت پخش رازی در شهرستان كرمانشاه
نام كارفرمای پروژه: شرکت پخش رازی
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: کرمانشاه
طراحی کلیه ارائه خدمات مشاوره طراحی فاز 1 و 2 معماری، ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی ، محوطه سازی و دیوارهای پیرامونی مرکز توزیع شرکت پخش رازی در شهرستان کرمانشاه
  مطالعات و انجام طراحی مجدد، تهیه نقشه های به روز پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
نام كارفرمای پروژه: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
توضيحات پروژه:
  طرح توسعه بیمارستان نظام مافی
نام كارفرمای پروژه: دانشکده علوم پزشکی دزفول
توضيحات پروژه:
طرح توسعه بیمارستان نظام مافی شوش به مساحت 3484 درسه طبقه طراحی گردیده است . بخشهایی که درطرح توسعه پیش بینی شده است شامل 32 تخت بخش بستری داخلی ، 32 تخت بخش بستری جراحی و 32 تخت بخش بستری زنان وزایمان و کودکان می باشد
  ارائه خدمات مشاوره مرحله اول، دوم و سوم، نقشه برداری و ژئوتکنیک مرکز جامع توانبخشی سرپل ذهاب
نام كارفرمای پروژه: سازمان بهزیستی استان کرمانشاه
توضيحات پروژه:
ساختمان مرکز توانبخشی با زیر بنای حدود 940 متر مربع در بلوارشهید باهنر شهرستان سرپل ذهاب طراحی و احداث گردید. ساختمان شامل طبقه زیرزمین با زیربنای 172 متر که به فضاهای موتورخانه و انبار و سرویس اختصاص داده شده است و طبقه همکف با زیربنای 768 متر که به فضاهای معاینه ، فیزیوتراپی، مددکاری، آبدرمانی، کلاس های درس اختصاص داده شده است.
  طراحی ساختمان های غیرصنعتی پالایشگاه آدیش جنوبی
نام كارفرمای پروژه: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه:استان بوشهر-بندر کنگان
  طرح توسعه ساختمان دیوان عدالت اداری
نام كارفرمای پروژه: دیوان عدالت اداری
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه:تهران
طراحی احداث اضافه اشکوب طبقه فوقانی ساختمان دیوان عدالت اداری بر عهده شرکت طرح نواندیشان است که با همکاری شرکت عمران آگاه (واحد ساخت) در انتهای سال 97 به پایان رسید.
  مطالعات فاز 1 و 2 پارکینگ طبقاتی مجلس شورای اسلامی
نام كارفرمای پروژه: مجلس شورای اسلامی
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: تهران
  خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان تست تصادف خودرو مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
نام كارفرمای پروژه: گروه خودروسازی سایپا
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: تهران
  خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث ساختمان ها و محوطه سازی ایستگاه قله رصدخانه ملی ایران
نام كارفرمای پروژه: پژوهشگاه دانشهای بنیادی
توضيحات پروژه:
پیمانكار: شركت ساختمانی بن دژ كاو
مجری طرح: رصد خانه ملی ایران
رصدخانه ملی ایران بر روی قله گرگش در حوالی شهر كاشان(فاصله 50 كیلومتر) به ارتفاع تقریبی 3600 متر از سطح دریا مكانیابی گردیده است. راه دسترسی اختصاصی به سایت قله در جاده فرعی قمصر كامو واقع گردیده كه طول این راه در حدود 11 كیلومتر می باشد. رصدخانه شامل دو ایستگاه اصلی مشتمل بر ایستگاه قله و رصدسرا است. هدف از اجرای پروژه حاضر، احداث ساختمانها (خدماتی، محفظه و تلسكوپ،پستهای برق مجموعاً 1550 متر مربع) و .محوطه به متراژ 1295 متر مربع) است.

    صفحه 1 از 6 ( 51 ركورد )